Wetten wmo

Posted by

wetten wmo

Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. Zorg uit de Wmo? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. laundry-dry-cleaning-services.xyz helpt en legt uit! ‎ Taken gemeente · ‎ Wijzigingen Wmo · ‎ Wmo aanvragen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Artikel 21i [Vervallen per ] Vergelijk versies. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Artikel 14 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Nederlands English Papiamento Papiamentu Nederlandse Reecell. Soms vindt echter een gesprek plaats per telefoon. Artikel 5 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Het mantelzorgcompliment is in niet langer beschikbaar. Huishoudelijke verzorging [Vervallen per ] Vergelijk versies. Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen te participeren in de online doko. Documenten in dit artikel. Artikel 29 [Vervallen per ] Vergelijk versies. De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. De leidraad van het Groene Boekje zegt hierover: Voor meer over de Wmo, zoals informatie over procedures, wetgeving en betrokken organisaties, kun je terecht op de website van regelhulp. Artikel 19a [Vervallen per ] Vergelijk versies. wetten wmo Als een andere schrijfwijze ingeburgerd is, bijvoorbeeld onder ambtenaren, dan geldt het donorprincipe. Artikel 21e [Vervallen per ] Vergelijk versies. Het in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening geeft een vreemdeling geen recht op rechtmatig verblijf. De rijksbelastingdienst is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het college, het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen te participeren in de samenleving. Artikel 7 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Taaladviesdienst Bel voor taalvragen:

Wetten wmo Video

Hervorming AWBZ 2015 uitgelegd - laundry-dry-cleaning-services.xyz Zoekpagina De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar inhoud Direct naar de sitenavigatie Wet- en regelgeving Zoeken Regeling. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:. Artikel 17 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Eigen bijdrage [Vervallen per ] Vergelijk versies. Dit kan in de vorm van algemene- en maatwerkvoorzieningen:.

0 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *